Blog

blog
 • Disposable Lunch Clamshell Need To Be More Environmentally Friendly

  Mae angen i Clamshell Cinio Gwaredadwy Fod Yn fwy Cyfeillgar i'r Amgylchedd

  Er bod y gorchymyn terfyn plastig wedi bod ar waith ers deng mlynedd, ac mae llawer o wledydd a phobl eisiau gwneud i'r amgylchedd beidio â chael ei lygru gan blastig, ond gallwn ddal i ddarganfod bod yna lawer o gynhyrchion plastig tafladwy. Mae anfanteision llestri bwrdd plastig tafladwy wedi cael eu beirniadu, maen nhw'n diffic ...
  Darllen mwy
 • Is There A Material That Is Also Plant Fiber To Replace Wood Pulp?

  A oes Deunydd sydd Hefyd yn Ffibr Planhigion i Amnewid Mwydion Pren?

  Hynny yw-Mwydion cansen siwgr! Mae mwydion cansen siwgr hefyd yn fath o fwydion papur. Mae'n defnyddio bagasse cansen siwgr fel deunydd crai ac yn cael ei baratoi trwy falu hydrolig a sterileiddio tymheredd uchel i grynodiad penodol. Os ydych chi'n chwilio am blastig cwbl gompostiadwy, yna mae'r mwydion cansen siwgr c ...
  Darllen mwy
 • Why Making Pulp Tableware With Bagasse Is More Scientific Than Burning?

  Pam Mae Gwneud Llestri Bwrdd Mwydion Gyda Bagasse yn Fwy Gwyddonol Na Llosgi ...

  A yw llosgi bagasse cansen siwgr yn cael ei losgi'n uniongyrchol fel tanwydd, neu echdynnu ffibr planhigion o bagasse fel deunydd crai llestri bwrdd a throsi'r deunydd organig sy'n weddill yn ynni biomas yn fwy buddiol i'r gymdeithas a'r amgylchedd? Dim ots o'r agweddau ar ynni, defnyddio adnoddau ...
  Darllen mwy
 • What Are The Pulp Tableware?

  Beth Yw'r Llestri Bwrdd Mwydion?

  Nawr mae mwy a mwy o lestri bwrdd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, llestri bwrdd mwydion gwellt, llestri bwrdd mwydion cansen siwgr, llestri bwrdd mwydion gwellt, llestri bwrdd mwydion bambŵ, a hyd yn oed bwcedi cawl papur kraft, ac ati. Yn amgylchedd llestri bwrdd diogelu'r amgylchedd a'r farchnad fawr, nid yw llawer o gwsmeriaid yn gwneud hynny. gwybod I di ...
  Darllen mwy
 • Why Sugarcane Bagasse Packing?

  Pam Pacio Bagasse Sugarcane?

  Er mae'n debyg nad oes modd symud o amgylch pecynnu un defnydd ar unrhyw adeg yn fuan, gall y deunyddiau a ddefnyddir i weithgynhyrchu'r eitemau hyn wneud byd o wahaniaeth yn y byd. Styrofoam a phlastig yw'r deunyddiau pecynnu rhataf a mwyaf hawdd eu cael o hyd, ond mae opsiynau bioddiraddadwy ar gael ...
  Darllen mwy